, .

hospital.

НачалоЗа насУправлениеСтруктураКариериНовини и събитияКонтакти
 

Други услуги


Интернешънъл Контакт Сървисес ЕООД
CallEx е създадена през месец Май 2012, но функционира успешно като вътрешно- фирмен кол център от 2009 година. Компанията има дългогодишен опит в предоставянето на пълната гама от кол център услуги и е един от лидерите на пазара в България.

Адрес:
София 1784, Бизнес център Евротур (зад The Mall);
ул."Михаил Тенев" 12
Тел.: +359 2 447 10 10
Факс: +359 2 447 10 10
e-mail: info@call-ex.com
www.call-ex.comБУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ - е фирма, чиято основна дейност е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Основни акционери са ЗК Лев Инс АД и Атлас ЕООД.

Адрес:
София 1784, Бизнес център Евротур
ул."Михаил Тенев" 12
Тел.: +359 2 962 44 13
e-mail: bigadsic@gmail.comЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - е дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания). Учредители на дружеството са ЗК „Лев инс” , „Дженерал Лизинг” АД и ЛЕВ Корпорация АД.

Адрес:
София 1784, Бизнес център Евротур
ул."Михаил Тенев" 12
Тел: +359 2 962 44 13
e-mail: levinvest_@abv.bgСоломон Груп АД
Дейността на „Соломон Груп“ е насочена в областта на събиране на вземания и предоставяне на финансови услуги, които могат да бъдат групирани в следните сфери: искове спрямо длъжници, финансиране, факторингови услуги, лизинг, отдаване под наем на собствени недвижими имоти, покупка и събиране на вземания, предосатавяне на кредити на физически и юридически лица.

Адрес:
София 1784, Бизнес център Евротур
ул."Михаил Тенев" 12
Тел: +359 2 962 44 13