, .

hospital.

НачалоЗа насУправлениеСтруктураКариериНовини и събитияКонтакти
 

Небанкови финансови институции

ЗК ЛЕВ ИНС АД - Застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД е една от първите Застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. ЗК “ЛЕВ ИНС” АД предлага целия спектър на Застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в Застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Уникална за българския застрахователен пазар е изградената система за сигурност и превенция на риска. Застрахователният портфейл на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е оптимално балансиран и ориентиран както към традиционните за компанията продукти като "Каско", "Гражданска отговорност", "Имущество", така и към новите за българския пазар продукти като различните видове "Финансови рискове" и "Отговорности". Компанията е първата у нас, която предлага покритие на риска "Тероризъм". ЗК „Лев Инс” АД остава водеща по застраховка „Гражданска отговорност” и абсолютен пазарен лидер при продуктите, обезпечаващи финансовите рискове.

Адрес:
гр.София
бул. "Черни връх" 51 Д
Тел.: 0800 15 333
Факс.: 02 952 24 81
e-mail: info@lev-ins.com
www.lev-ins.comПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД - е новоучредено пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Пенсионните продукти, които ще се предлагат в условията на динамичен и конкурентен пазар са: осигуряване в задължителните Универсален и Професионален пенсионен фонд, както и в Доброволен пенсионен фонд.

Адрес:
гр. София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел: (02) 80-55-308; (02) 80-55-383
Факс: (02) 80-55-308
e-mail: head@pensionins.com
www.pensionins.comЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД - е бързо развиваща се компания за доброволно здравно осигуряване в България. Фирмата предлага цялостно здравно решение, разширени по обем здравни услуги за индивидуално и групово доброволно здравно осигуряване на лица от 0-65 години. Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев Инс”АД, а друг акционер в дружеството е БЧК (Български Червен Кръст). “Здравноосигурителен институт” АД партнира с над 300 лечебни заведения на територията на Р България.

Адрес:
гр. София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел: (02) 80 55 302 , (02) 80 55 380
Факс: (02) 805 53 85
e-mail: info@zoibg.com
www.zoibg.comЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД - предлага на Застрахователния пазар в България гъвкави продукти, съчетаващи в себе си възможностите за Застрахователно покритие, включващо в себе си редица рискове, свързани със живота и здравето на застрахования, както и тези за спестяване, като дружеството гарантира Застрахователната сума, спестовната част и лихвения процент, с който ежегодно се увеличава спестовната част по дългосрочните застраховки “Живот”.

Адрес:
гр. София, бул.” Черни връх” 51 Д
Тел: +359 2/805 53 88
Факс: +359 2/805 53 89
e-mail: office@jzibg.com
www.jzibg.comАС – БГ ЕООД – застрахователен брокер, всички видове застраховки

Адрес:
София, ул. Житница № 23
e-mail: pnikolov@lev-ins.com


ИП ФАКТОРИ АД - е инвестиционен посредник, който поема емисии на ценни книжа, извършва сделки с ценни книжа, проучвания, анализи и прогнози, свързани със сделки с ценни книжа, изготвя търговски предложения, репо сделки, осъществява търговия с компенсаторни инструменти. Фирмата разработва инвестиционни проекти за изкупуване и сливане на фирми. Съвместно с клиентите разработва проспекти за публично предлагане на нови емисии от акции и облигации на фондовия пазар с цел увеличение на капитала и за финансиране дейността на дружествата.

Адрес:
гр. София, 1784
ул.Михаил Тенев 12, Бизнес център Евротур
Тел.: + 359 2 4001 500, 4001 501
e-mail: factory@abv.bg
www.factory-bg.com